Lecture FB

Paviljoen
19 februari 2015
|
Pieter J. Smits
|

Duurzame campus

Samen met S.G. Daedalus en Green Energy Initiative organiseerde GeneratIn’ op 12 februari jongstleden een lezing over de duurzame campus door het Facilitair Bedrijf (FB) van de Universiteit Twente (UT). Na een heerlijke en uitgebreide, doch duurzame lunch, vertelde David Korringa, directeur FB, over de verduurzaming van de UT. Hij betoogt dat de UT een ideale plek is om voorloper te zijn op het gebied van duurzaamheid: het heeft de kennis op het gebied van technologische duurzaamheid én gedragsverandering. Tussen de bezoekers van de lezing is een mooi evenwicht van studenten, professionals en medewerkers.

Eerst liet David een filmpje zien over wat het FB allemaal doet op de campus. Wat en wie is het FB nou eigenlijk? Het FB vindt duurzaamheid erg belangrijk en heeft hier zelfs een aparte visie voor. Het FB is ongeveer twee jaar geleden begonnen met het kijken hoe de UT duurzamer kon zijn. In plaats van opleggen van bovenaf hebben ze aan medewerkers gevraagd wat zij zien op de werkvloer en om bottum up met ideeën te komen. Dit heeft geresulteerd in een heleboel praktische oplossingen en een mindset die er vanuit gaat dat iedereen zelf invloed op verduurzaming heeft en dat we het samen moeten doen.

Bekijk de video van het FB

Dat we samen de verduurzaming moeten bewerkstelligen blijkt ook uit de partners van de UT. Met het afval ophalen, het schoonmaken en de catering is de UT afhankelijk van haar partners en kan niet zomaar zelf beslissingen nemen. Deze afhankelijkheid bleek ook bij de aanleg van het zwembad, er was de mogelijkheid deze duurzaam te verwarmen. De afschrijving hiervan was echter langer dan de zeven jaar die de financiële afdeling van de UT hanteert en werd daarom niet goedgekeurd.

Hoe gaat dat dan in zijn werk, als er een idee is om minder afval te hebben of energie te besparen? Eerst moet getest worden of het wel echt werkt, of mensen willen meewerken en of het iets oplevert. Dit doet het FB aan de hand van pilots. Na een aantal maanden wordt de balans opgemaakt en bepaald of het verder over de campus zal worden uitgerold of niet.

Er gebeurt al een heleboel op de campus op dit moment. Denk hierbij aan de waterloze urinoirs in de Zilverling, deze besparen 120.000 liter water per jaar per stuk. In de Vrijhof is een pilot gaande met afvalscheiding. Hierbij bleek het lastig voor mensen om zich aan te passen in het begin. Ook probeert het FB om UT-onderzoek naar duurzaamheid te ondersteunen. Zo zijn er zonnepanelen op de Oosthorst geplaatst waarbij het gemakkelijk is verschillende panelen te testen. Kortom, het FB doet al een heleboel aan verduurzaming maar wil nóg meer gaan doen. Dit kan het FB echter niet alleen. De boodschap is dan ook dat we samen ons aandeel moeten nemen in de verduurzaming van de UT. Initiatieven en ideeën hiervoor zijn altijd welkom bij hem. Geef ze door via de website van FBeter.

Tot slot benadrukt David dat er al een heleboel gebeurt en laat dat ook graag zien. Hij biedt aan om een rondleiding over de campus te organiseren om duurzame projecten fysiek langs te gaan. Ben je geïnteresseerd in de deelname aan deze rondleiding? Stuur ons dan een e-mai:

contact@generatin.nl

 

Foto’s