Afvalscheiding op de Campus

Recycling Containers
15 april 2014
|
Pieter J. Smits
|

Het Facilitair Bedrijf (FB) van de Universiteit Twente onderneemt samen met Van Gansewinkel een pilot in gebouw Vrijhof op de campus om afvalscheiding te stimuleren. Tot nu toe wordt er alleen restafval en papier gescheiden op de meeste plekken. Door middel van zogenaamde ‘afvaleilanden’ wil het FB op een centrale plek in gangen onder andere papier, plastic, restafval en mogelijk groenafval inzamelen.

De pilot loopt tot en met oktober en op basis van de bevindingen zal het daarna over de rest van de campus worden uitgerold. Zie ook het artikel van UT Nieuws en informatie van FB.