Voor professionals

Voor professionals biedt GeneratIn’ een netwerk van breed geïnteresseerde studenten die zich oriënteren en/of committeren aan het thema duurzaamheid.