Klimaat & Energie

Klimaatverandering is een steeds groter en bekender probleem. Een groot deel hiervan wordt veroorzaakt door toenemend energiegebruik van fossiele bronnen. Om ons voor te bereiden op de toekomst zullen er hernieuwbare energiebronnen gebruikt moeten worden.

De werkgroep Klimaat en Energie richt zich op het verduurzamen van het energiegebruik van Nederlandse bedrijven. Er wordt gekeken naar hernieuwbare energiebronnen en innovatieve technologieën.

Hoofdvraag:

Hoe kan de milieu-impact van bedrijven verbeterd worden?

Enkele deelvragen die hierbij gesteld kunnen worden zijn:

  • In hoeverre houden bedrijven zich al bezig met het verbeteren van hun milieu impact?
  • Welke methoden, modellen en technologieën kunnen hiervoor gebruikt worden?
  • In hoeverre is ‘duurzame energie’ duurzaam?

wordcloud_k&e_500

Inspiratie:

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.