Organisatie & Management

Om de uitdaging aan te gaan van het gebruiken van duurzame grondstoffen en het maken van duurzame producten ten behoeve van het klimaat is duurzaam beleid nodig.

Duurzaam beleid houdt in dat alles wat een organisatie doet in het licht staat van een visie op de toekomst. De vertaling van die visie naar de praktijk is het beleid. De uitdaging is hoe een organisatie deze vertaalslag maakt. Het beleid heeft invloed op alle facetten die een organisatie kent. Het gaat van productieprocessen tot personeelsbeleid. Allemaal kunnen ze vormgegegven worden in het kader van een duurzame visie. Het gaat hierbij zowel om natuurlijke bronnen, als om menselijke bronnen. Hoe zorg je dat je beide optimaal benut?

Hiervoor is het onderdeel Organisatie & Management van GeneratIn’. We willen studenten en bedrijven uitdagen om na te denken hoe de duurzame gedachte tot uiting komt in de keuzes die een organisatie maakt. Hiervoor hebben wij een aantal vragen om zo de nieuwsgierigheid op te wekken. Als netwerk streven wij ernaar om deze vragen te beantwoorden:

Hoofdvraag:

Hoe ziet duurzaam beleid eruit voor een organisatie?

  • Hoe ziet een duurzaam business model eruit?
  • Hoe maak je werknemers mede-eigenaar van een duurzame visie?
  • Hoe profileert een duurzame organisatie zich naar buiten toe?

wordcloud_o&m_500

Inspiratie:

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.